Клиника по неонатология      Национална Генетична Лаборатория
Майчин Дом

Екип

доц.  д-р Живка Карагьозова дм

доц. д-р Живка Карагьозова дм

Началник Отделение Перинатална медицина

Клиника "Майчин риск"

Биография
д-р Веселин Дяволов

д-р Веселин Дяволов

Началник Отделение „Високорискова бременност със сектор инфекции и бременност”

Клиника “Майчин риск”

доц.  д-р Борислав Маринов дм

доц. д-р Борислав Маринов дм

Началник Клиника “Обща патологична бременност” и

и.д. Началник ДКБ

Биография
доц. д-р Божидар Славчев дм

доц. д-р Божидар Славчев дм

и.д. Началник на I -ва гин. клиника и н-к отд. „Онкогинекологична, тазова и ендоскопска хирургия”

доц.  д-р Елиза Тюфекчиева дм

доц. д-р Елиза Тюфекчиева дм

Отговорник "Операционен блок- I"

Първа гинекологична клиника

Биография
доц.  д-р Николай Доганов дм

доц. д-р Николай Доганов дм

Началник

Втора гинекологична клиника

Биография