БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Антикорупция и сигнали

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с поставянето на частен интерес на лекар, акушерка или санитар, който може да включва личен за него интерес, или интереси на свързани с него лица, ако откриете проблеми в поведението на служител на СБАЛАГ „Майчин дом”, водещи към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.

Ако предоставената Ви услуга, не отговаря на заявената от Вас или отношението на персонала не отговаря на етичните норми в обществото, имате основание да подадете жалба.

Сигналите се подават в писмена форма – свободен текст, в Деловодството на болницата – централно фоайе (вляво от централния вход).

Задължително е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като :

трите имена, точен адрес, телефон за връзка, имейл.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.
 
Получените сигнали и предложения се представят в Комисията по етика. Становището й се изпраща писмено до подателя в срок от 30 дни.

 
ЗА ВРЪЗКА С НАС
София, ул. Здраве №2
office@maichindom.com