Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

Декларация за придвижване при неотложни медицински изследвания на бременни и родилки във връзка с мерките срещу разпространението на Covid-19

Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването и последните мерки на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на коронавирус Covid-19 и наложения контрол върху придвижването между областните центрова в страната, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД предостоставя на своите пациенти образец на декларация за извършване на неотложно медицинско изследване.

Биохимичен скрининг на плода в първи/втори триместър на бременността се извършва в „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД , в гр. София, ул. „Здраве“ № 2 въз основа на насочване от наблюдаващият бременността лекар с наличен ултразвуков преглед от акушер- гинеколог с давност до два дни преди пробовземането.
По изключение ултразвуков преглед от акушер- гинеколог може да бъде извършен в кабинет № 216 на територията на Консултативно-диагностичен блок, през входа на ниската сграда (поликлиника).

За пациентките извън територията на гр. София е предоставен образец на декларация на следните електронни страници www.maichindom.com и www.genetika.maichindom.com

Образец на декларация: ДЕКЛАРАЦИЯ за скрининг

Телефони за допълнителна информация – 02 9172468 или 02 9172469