БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Слайд 4

Учебно-преподавателската дейност в СБАЛАГ „Майчин дом” се извършва основно от 2 университетски структури – Катедрата по акушерство и гинекология и Катедрата по анестезиология и реанимация.

В болницата работят 62 научно-преподавателски кадри, както и 41 лекари ординатори. Хабилитираните преподаватели са 21, от тях 6 професори и 10 доценти.