Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

Допълнителна информация за бременни и родилки във връзка с мерките срещу разпространението на Covid-19

Във връзка с писмо на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) от 24. 03. 2020 г. с указания относно медицинската експертиза на бременни жени, Ви информираме следното:

 • В текста на документа се посочва, че прегледите и изследванията, включени в наблюдението на нормална бременност, които съставляват плановата женска консултация на здрави бременни жени (съгласно Наредба 8 от 2016 г.) са обект на ограничение предвид въведените противоепидемични мерки. 
 • Няма, обаче, забрана за извършването на други изследвания, свързани с бременността. Такива са изследванията, които оценяват риска от раждане на дете с хромозомни аномалии (ХЗА) и други вродени заболявания, ултразвуковите  изследвания (УЗИ) за диагноза на бремеността и за оценка на феталната морфология, както и прегледи и изследвания при лекари и специалисти, които не подлежат на отлагане във времето. 
 • Важно е да се подчертае и необходимостта от консултиране на бременната жена от специалист – акушер-гинеколог от извънболничната помощ (СИМП) ако тя има оплаквания, свързани с бременността, или от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) – при оплаквания, които не са свързани с бременността (напр. остра вирусна инфекция). 

В СБАЛАГ „Майчин дом “ ЕАД се осъществяват следните високоспециализирани  прегледи и изследвания:

 1. Ултразвуков преглед в периода 11 – 13+6 г.с., при който се оценяват:
 • Локализацията на бременността – вътрематочна или извънматочна;
 • Броят на ембрионите/плодовете и неговата/тяхната виталност (наличие на сърдечна дейност, движения). При многоплодна бременност – оценка на хориалността;
 • Размерите на плода и наличието на съответствие/несъответствие с менструалната гестационна възраст (г.в.). Уточнява се термина за раждане;
 • Феталната морфология, вкл. маркери за ХЗА (нухална транслуценция, носна кост, кръвоток в ductus venosus и през трикуспидна клапа). Данните от това изследване се комбинират с тези от изследването на кръв в Националната генетична лаборатория (НГЛ), като се оценява индивидуалният риск от най-честите ХЗА на плода. Провежда се и Доплерово изследване на маточните артерии (като елемент от скрининг за прееклампсия);
 • Видът и локализация на плацентата;
 • Наличието на други процеси в малкия таз (кисти, миоми);
 1. Ултразвуков преглед в периода 20-23 г.с., при който се оценяват:
 • Размерите на плода и съответствието им спрямо очакваните според ПРМ;
 • Феталната морфология – развитието на органите и системите на плода. При установени отклонения от нормалното развитие на плода се оценява тяхното значение и необходимостта от инвазивна пренатална диагностика (амниоцентеза) – съвместно със специалистите от НГЛ;
 • Плацентата (разположение, дебелина, отношение към маточната шийка) и околоплодната течност;
 • Дължината на маточната шийка, респ на риска от преждевременно раждане.
 • Доплеровите индекси в пъпните артерии на плода и в маточните артерии на бременната
 1. Ултразвуков преглед в периода 30-32 г.с., при който се оценяват:
 • Растежа на плода
 • Феталната морфология 
 • Плацентата (локализация, зрелост) и околоплодната течност
 • При забавено нарастване на плода се извършва Доплерово изследване на съдовете на плода и на маточните артерии;
 1. Скрининг за най-честите хромозомни аномалии на плода в НГЛ:
 • Препоръчителен е комбинираният скрининг (КС) в периода 11 – 13+6 г.с.като най-високо чувствителен и специфичен. Вземането на кръвна проба се предшества от УЗИ (вж. т. 1);
 • При бременните, пропуснали ранния КС, в периода 15-20 г.с. все още е възможен биохимичен скрининг (БХС) за ХЗА във втори триместър. Той, обаче, е с по-ниска чувствителност и специфичност в сравнение с КС;
 • Скрининг за ХЗА чрез свободна фетална ДНК (сфДНК) в майчината кръв – при висок или интермедиерен риск от скрининга в първи/втори триместър или по настояване на бременната.
 1. Лабораторни изследвания:
 • В периода 11 – 13+6 г.с.:

– Цитонамазка.

– Изследване на кръв за първи параклинични изследвания – ПКК, кръвна група, кръвна захар, HIV, Wasserman, HbsAg (в бъдеще при възможност може да се включи и изследване на COVID-19).

 • В периода 20 – 23 г.с.: 

– Повторни кръвни изследвания, а при Rh-отрицателни бременни – и оценка за наличие на антитела. 

 • В периода 24-28 г.с.

– ОГТТ (т.нар. обременяване с глюкоза) – с цел скрининг за гестационен захарен диабет. По преценка на насочващия лекар тестът може да се извърши и в други срокове на бременността.

 • След 36 г.с.:

–  Контролни изследвания на ПКК, кръвна захар, урина, влагалищен секрет.

 1. Проследяване на бременността след 36 г.с.  
 • Ежеседмични визити с мониторно проследяване на сърдечните тонове на плода (т.нар. non-stress test – NST), оценка на разположението на плода в матката и размерите му, на  общото състояние на жената, измерване на кръвното налягане, прогнозиране на начина на раждане в зевисимост от конкретната акушерска ситуация, насочване за хоспитализация при необходимост (при бременности с висок риск или установени отклонения в протичането на бременността);
 • Извършване на контролни лабораторни изследвания – ПКК, кръвна захар, урина, влагалищен секрет.

Ултразвуковите прегледи се извършват в Кабинет 216 на ДКБ на СБАЛАГ «Майчин дом» ЕАД (II етаж на поликлиниката) от 08.00 до 13.30 часа както следва: 

за оценка на феталната морфология – след предварително записване на тел. 02/91-72-220 (с оглед на епидемичната ситуация се записват часове през 30 мин.);

– за пациентки, насочени от консултативния кабинет № 210 на болницата – по всяко време;

Работното време на кабинет 210 – патология на бременността (II етаж на поликлиниката) е от 08:00 до 14:00 часа . През него се осъществява планов и спешен прием на бременни, насочени от СИМП по различни показания, както и консултативни прегледи на пациентки, насочени от други здравни заведения. Справки – на тел. 02/91-72-226.

Кръвта за скрининг за хромозомни аномалии се взема от 08.00 до 14.00 часа в кабинет № 212 на ДКБ (II етаж на поликлиниката), след осъществено УЗИ в кабинет № 216.  За справки – телефон 02/91-72-468 и 02/91-72-469.

Мониторни записи на плода (NST) се осъществяват в ДКЦ „Майчин дом” от 08.00 до 16.00 часа (I етаж на поликлиниката) след предварително записване на тел. 02/91-72-451. 

 • УМОЛЯВАМЕ  ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДА СЪОБЩАВАТ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ –  ДАЛИ СА ПЪТУВАЛИ ИЗВЪН СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ И ДАЛИ СА БИЛИ В КОНТАКТ С ХОРА, КОИТО СА БОЛНИ ИЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ. 
 • ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В БОЛНИЦАТА ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ С МАСКА И РЪКАВИЦИ. 
 • ПРИДРУЖИТЕЛИ НЕ СЕ ДОПУСКАТ. 

ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ОТ ЗДРАВЕТО И ОТГОВОРНОСТТА НА ВСЕКИ ПООТДЕЛНО.