БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом” • Акушер-гинеколози
 • Неонатолози и педиатри
 • Анестезиолози
 • Образна диагностика
 • Генетици
 • Лабораторни лекари
 • Фармаколози
 • Акушерки и медицински сестри

д-р Цветелина Йонкова
 • лекар интернист ендокринолог

КАИЛ

д-р Татяна Пампулова
 • лекар интернист

КАИЛ

Паолина Мирчева
 • Главна акушерка СБАЛАГ "Майчин дом"
маг. фарм. Велимира Чакърова
 • управител Болнична аптека
Надежда Христова
 • Старша акушерка Родилна зала
Райна Багерова
 • старша акушерка
  Родилна клиника-Послеродово отделение
Цецка Александрова
 • старша акушерка Клиника по неонатология Отделение Физиологично
Румяна Йорданова
 • старша акушерка

I Гинекологична клиника

Румяна Савова
 • старша акушерка
  Клиника по неонатология
Галя Заякова
 • Старша акушерка ДКБ
Валя Иванова
 • старша акушерка
  Втора гинекологична клиника
Биляна Арсенова
 • акушерка
  Диагностично консултативен блок
Боряна Борисова
 • акушерка
  Послеродова клиника
Емилия Лазарова
 • старши лаборант - Рентген
Надя Кирилова
 • старши лаборант НГЛ
Марияна Петкова
 • старши лаборант Клинична лаборатория
Мария Мицева

старша мед. сестра Кръвен център

Маргарита Илиева
 • експерт Социална дейност
проф. д-р Иван Костов, д.м.н.
 • Изпълнителен директор
Биография
д-р Любомир Джеров
 • Началник Родилна зала
проф. д-р Асен Николов дм
 • Началник на Родилна клиника
 • Началник "Стационарен блок"
 • Ръководител на Университетска катедра по акушерство и гинекология - МФ
проф. д-р Виолета Димитрова дм
 • Зам.-директор по Учебната част и Европейски проекти
 • Началник Клиника "Патология на бременността"
Биография
доц. д-р Елиза Тюфекчиева дм
 • Отговорник "Операционен блок- I" Първа гинекологична клиника
Биография
доц. д-р Румен Димитров дм
 • Началник Втора гинекологична клиника
проф. д-р Боряна Слънчева дм
 • Началник Неонатологична клиника
 • Национален консултант по неонатология
Биография
Доц. д-р Лилия Вакрилова дм
 • Началник отделение "Интензивни Грижи" Неонатологична клиника
Биография
д-р Таня Праматарова дм
 • Началник отделение "Физиологично" Неонатологична клиника
доц. Нели Жекова дм
 • Клиника по Неонатология
д-р Йорданка Кръстева
 • Началник Клинична лаборатория
Биография
проф. Алексей Савов дб
 • Началник Национална Генетична лаборатория
Биография
д-р Елена Шопова
 • Началник Лаборатория по микробиология
Биография
д-р Огнян Стоянов
 • Началник Отделение "Образна диагностика"
д-р Румяна Кулинска
 • Началник Отделение "Имунохемематология и трансфузиология"
Биография
д-р Алън Начев
 • Отговорник "Операционен блок II" Втора гинекологична клиника
доц. д-р Елиан Рачев дм
 • Началник Трета гинекологична клиника
Биография
д-р Веселин Дяволов
 • Заместник-директор по Лечебно-диагностичната дейност
д-р Иван Диков

Началник

Диагностично-консултативен блок

д-р Теодор Гарнизов дм
 • Отговорник Послеродово отделение - Направление „Следоперативно” VII етаж
Биография
д-р Станислава Хитрова – Николова
д-р Радко Тоцев
 • I Гинекологична клиника
д-р Борислав Георгиев
доц. д-р Сергей Славов
 • Родилна клиника
Биография
д-р Весела Карамишева
д-р Александър Доганов
д-р Лидия Гергова
д-р Атанас Чернев
д-р Анна Мъсева
д-р Марияна Цанкова
д-р Димитър Божилов
д-р Белла Фръндева
д-р Ваня Шумлева
д-р Карела Майнхард
д-р Стоян Борисов
д-р Юрий Хранов
д-р Дориан Босев
д-р Светлозар Славов
д-р Васил Манчев
д-р Емил Гърчев
д-р Димитър Гунев
д-р Ивет Райчева
д-р Ибрям Ибрям
д-р Валери Иванов
д-р Констанца Нейкова
д-р Цветелина Попова