БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом” • Съвет на директорите
 • Изпълнителен директор
 • Оперативно ръководство

Христина Гетова
 • Председател на Съвета на директорите
проф. д-р Стоимен Иванов
 • Заместник-директор по научната дейност
 • Началник клиника " Майчин риск"
Биография
доц. д-р Иван Костов, д.м.н.
 • Изпълнителен директор
Биография
доц. д-р Виолета Димитрова дм
 • Зам.-директор по Учебната част и Европейски проекти
 • Началник Клиника "Фетална медицина"
Биография
д-р Веселин Дяволов
 • Заместник-директор по Лечебно-диагностичната дейност
Любомир Пенев
 • Заместник-директор административни дейности