БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”Бременността е един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Целите при проследяване на бременността са свързани с нейното запазване, грижа за здравето на майката и плода, предотвратяване на усложненията, свързани с бременността и раждането. Днес добрата пренатална грижа значително подобрява качеството на бременността и увеличава шансовете за раждането на здраво и доносено бебе.

Клиника по неонатология

Клиниката по Неонатология в “Майчин дом” е най-голямата за новородени в страната. Тя е разположена на три етажа. На 7-ми и 12-ти се намира физиологично отделение с 65 легла, а на осмия етаж е интензивно отделение с 35 легла.

Клиниката разполага с най-съвременна апаратура, използвана в неонатологията: апарати за вентилация с режими за осцилаторна вентилация, съвременни кувьози с възможности за отлично наблюдение и надежно контролиране на поддавания кислород, монитори и пулсоксиметри за контролиране на жизненоважните функции на бебето, фотолампи за интензивна фототерапия при лечение на тежка жълтеница, инфузионни помпи за вливания на хранителни субсдтанции при деца, които не се хранят, най-съвременнен ехографски апарат, подвижен рентгенов апарат и др.

В клиниката по неонатология работят високо квалифицирани кадри- висш и среден персонал, владеещ техниката на първичната реанимация и всички възможни манипулации, използвани в неонатологията.

Тук работят четиринадесет лекари. Двама са доктори по медицина и са доценти Всички лекари са със специалност по педиатрия, а осем с втора специалност по неонатология. 

Лекари и акушерки редовно участват в национални и международни научни форуми, вземайки активно участие със съобщения и научни разработки. 

Акушерките имат курсове за допълнителна квалификация в областта на интензивната неонатология. 

Към клиниката по неонатология има разкрит кабинет за обучение на майки за кърмене по програма на СЗО и УНИЦЕФ.

Клиниката по Неонатология е високоспециализирано звено с важни медицински и социални функции в структурата на СБАЛАГ „Майчин дом”. Всичко това гарантира запазване здравето на новородените и им осигурява добро качество на живот.

В Клиниката по неонатология е въведен универсален неонатален слухов скрининг

Той се провежда до леглото на новороденото или в стаята, пригодена за случая – фамилната стая към НИО, която осигурява тишина и индивидуалност, необходими за качественото изследване на слуха.

 • Преди провеждането на изследването майката (баща/настойник/близък роднина) следва да бъде информирана за целта на изследването, като подпише „Информирано съгласие за провеждане на слухов скрининг на новородено дете”.
 • Изследването се извършва от лекар специалист в присъствието на майката (баща/настойник/близък роднина).
УЕБСАЙТ НА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

Дейност

 • първична реанимация при рискови новородени в родилна зала
 • осигуряване на отлични медицински грижи на здравите новородени,
 • провеждането на  интензивна терапия и интензивни грижи при рисковите новородени, родени с ниско и екстремно ниско тегло. (под 2000 гр.) с рутинно  приложение на сърфактант.
 • грижи и лечение на деца на майки със заболявания свързани с бременността и хронични заболявания съществуващи преди бременността(кръвногрупова несъвместимост, диабет, бъбречни заболявания и др.).- обменни  кръвопреливания, интензивна фототерапия
 • прилагането на съвременни методи, нови схеми за лечение и нова техника съобразена с изискванията при рисковите новородени
 • осигуряване на непрекъснат диагностично-лечебен процес-очен скрининг при недоносените за ранно откриване и лечение на ретинопатията на недоносените
 • късно проследяване на рисковите новородени до 1 годишна възраст-неврологични прегледи, консултации за хранене, ваксини, трансфонтаниални ехографии и др..
 • профилактика на респиратор-синцитиалната вирусна инфекция с приложение на Synadis при недоносени с много ниско тегло при раждането.
 • трансфонтаниална ехография

Медицински екип

Началник клиника: проф. д-р Боряна Слънчева, дм

Отделение „ИНТЕЗИВНИ ГРИЖИ”

Началник : гл.ас. д-р Лилия Вакрилова, дм

гл. ас. д-р Нина Яръкова, асистент

д-р Станислава Хитрова, асистент

д-р Петя Радулова, асистент

д-р Анета Попиванова, асистент

Румяна Савова - старша акушерка

Отделение „ФИЗИОЛОГИЧНО”

Началник : гл. ас. д-р Таня Праматарова, дм

7 ЕТАЖ

Отговорник: доц. д-р Нели Жекова, дм

д-р Виктория Методиева, ординатор

 

д-р Добринка Енчева, ординатор

д-р Даниела Горанова, ординатор

д-р Иванова - специализант

12 ЕТАЖ

Отговорник: д-р Здравка Емилова, асистент

д-р Румяна Шишкова, ординатор

д-р Гергана Петрова, ординатор

д-р Илиева - специализант

д-р Янчева - специализант

Цветанка Атанасова – старша акушерка

За контакт

технически секретар 02/9172465