БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”Бременността е един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Целите при проследяване на бременността са свързани с нейното запазване, грижа за здравето на майката и плода, предотвратяване на усложненията, свързани с бременността и раждането. Днес добрата пренатална грижа значително подобрява качеството на бременността и увеличава шансовете за раждането на здраво и доносено бебе.

Фетална медицина

Клиниката е разположена на 10 етаж на “МАЙЧИН ДОМ”.  

Тук се извършват всички видове инвазивни пренатални диагностични процедури – амниоцентеза (АЦ), хорионна биопсия (ХБ, известна и като CVS), кордоцентеза. Извършват се още и някои терапевтични процедури (напр. селективна ембрионална редукция).  В Клиниката се консултират и  лекуват  пациентки с отклонения в протичането на бременността – хабитуални аборти и преждевременни раждания, вродени и придобити тромбофилии, интраутеринна ретардация, усложнена многоплодна бременност и др.

Тук се извършват и акушерски и гинекологични манипулации, изискващи краткотрайна венозна анестезия – прикъсване на бременност до 12 седмица (по желание и по медицински показания), серклажи, абразии при гинекологични пациентки.

Клиника по Фетална демицина работи в тясна връзка с други водещи звена и здравни заведения – НГЛ (Национална генетична лаборатория), НКБ (Национална кардиологична болница) и др.

Клиниката разполага с два ултразвукови апарата и два акушерски монитора.

Дейност

  • Инвазивни пренатални диагностични процедури
  • Амниоцентеза, хорионна биопсия, кордоцентеза
  • Прекъсване на бременност до 12 Гс
  • Абразии
  • Серклажи

Медицински екип

Началник клиника: доц.д-р Виолета Димитрова, дм

д-р Димитър Божилов - ординатор

д-р Мария Атанасова, дм - асистент

д-р Белла Фръндева, дм - асистент

д-р Камелия Кръстева - ординатор

д-р Силва Савова - ординатор

старша акушерка - Евгения Садовска

За контакт

технически секретар - 02/9172496