БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”Тук са най-добрите специалисти по обща, тазова, едноскопска, урогинекологична и онкогинекологична хирургия.

Реаниматорите и анестезиолозите, работещи в клиниката по Анестезия и интензивно лечение са утвърдени специалисти и денонощно се грижат за проблемните пациенти.
Необходими документи, предоперативни изследвания и консултации за предстоящ планов болничен прием:

1. За здравно осигурени лица Направление № 7 от личен лекар или специалист, което важи един месец от издаването му;

2. Лабораторни изследвания – важат само направените до 7 дни от постъпването: 

ПККБиохимияХемостазиологияУрина
Hb, Er, HtКръвна захарФибриногенОбикновена
Leu, Plt, CyeКреатининПротромбиново време
Диф. броенеСГОТ, СГПТINR

3. Документация от предварителна консултация с други специалисти при наличиена придружаващи заболявания

4. Лична карта

5. Термометър 

6. Тоалетни принадлежности

7. Нощница, чехли, халат и прибори за хранене

8. Дамски превръзки, мокри кърпи

9. Медицинска документация от предшестващи хоспитализации или прегледи, Лична амбулаторна карта, подпечатана и подписана от личният лекар

  • Кръвните изследвания на постъпващите за гинекологична оперативна интервенция се вземат в кабинет 219 на ет. 2, след като са снабдени с необходимия фиш от съответния кабинет(207 и 214).
  • Преди постъпване в клиниката пациентката трябва да мине през болничната регистратура за чекиране. 
  • Всяка новоприета пациентка задължително оставя дрехите си в Болничния гардероб, намиращ се в централното фоайе на болницата

Издаването на болничен лист се извършва в деня на изписването от старшата акушерка от 9 до 12 часа. Епикризата се получава в деня на изписването, ако има готов хистологичен резултат, а ако не е – от регистратурата на ет. 2 след справка по телефон 02/9172 442. 

  • Пациентката не може да задържа медицинската документация или част от нея при себе си. Документацията следва да се намира в манипулационната на клиниката при дежурната акушерка. 
  • Справки и допълнителна информация може да получите от 13 до 14 ч. на тел. 02/9172286 или 02/9172 223 – гинекологичен кабинет или онкопрофилактичен (ет. 2 кабинет 207 или 214)

Необходими документи, предоперативни изследвания и консултации за предстоящ планов болничен прием:

1. За здравно осигурени лица Направление № 7 от личен лекар или специалист, което важи един месец от издаването му;

2. Лабораторни изследвания – важат само направените до 7 дни от постъпването: 

ПККБиохимияХемостазиологияУрина
Hb, Er, HtКръвна захарФибриногенОбикновена
Leu, Plt, CyeКреатининПротромбиново време
Диф. броенеСГОТ, СГПТINR

3. Документация от предварителна консултация с други специалисти при наличиена придружаващи заболявания

4. Лична карта

5. Термометър 

6. Тоалетни принадлежности

7. Нощница, чехли, халат и прибори за хранене

8. Дамски превръзки, мокри кърпи

9. Медицинска документация от предшестващи хоспитализации или прегледи, Лична амбулаторна карта, подпечатана и подписана от личният лекар

  • Кръвните изследвания на постъпващите за гинекологична оперативна интервенция се вземат в кабинет 219 на ет. 2, след като са снабдени с необходимия фиш от съответния кабинет(207 и 214).
  • Преди постъпване в клиниката пациентката трябва да мине през болничната регистратура за чекиране. 
  • Всяка новоприета пациентка задължително оставя дрехите си в Болничния гардероб, намиращ се в централното фоайе на болницата

Издаването на болничен лист се извършва в деня на изписването от старшата акушерка от 9 до 12 часа. Епикризата се получава в деня на изписването, ако има готов хистологичен резултат, а ако не е – от регистратурата на ет. 2 след справка по телефон 02/9172 442. 

  • Пациентката не може да задържа медицинската документация или част от нея при себе си. Документацията следва да се намира в манипулационната на клиниката при дежурната акушерка. 
  • Справки и допълнителна информация може да получите от 13 до 14 ч. на тел. 02/9172286 или 02/9172 223 – гинекологичен кабинет или онкопрофилактичен (ет. 2 кабинет 207 или 214)