БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”Тук са най-добрите специалисти по обща, тазова, едноскопска, урогинекологична и онкогинекологична хирургия.

Реаниматорите и анестезиолозите, работещи в клиниката по Анестезия и интензивно лечение са утвърдени специалисти и денонощно се грижат за проблемните пациенти.

Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ)

Клиниката по Анестезиология и Интензивно Лечение на Университетска болница „Майчин дом“ е разположена на III етаж и включва две отделения: „Анестезия“ и „Интензивно лечение“.

Кадровия състав на КАИЛ обезпечава работата на кабинет за преданестезиологична консултация, осем операционни зали и три реанимации с общо 20 легла, 10 от тях – интензивни.

В направление анестезиологична дейност са застъпени всички видове анестезии – обща (маскова, ендотрахеална, тотална интравенозна анестезия TIVA; компютърно контролирана TIVA-TCI) и локо-регионална (спинална, епидурална, спинална с епидурален катетър); комбинирана (обща/регионална).

От 1981 г. тук, за първи път в страната, е въведена епидуралната аналгезия за обезболяване на раждане. Широко застъпени са регионалните анестезиологични техники за оперативно родоразрешение – спинална, епидурална, комбинирана.

Въведени са в клиничната практика супраглотични пособия като класическа ларингеална маска – LMA – 1992 г., LMA – Proseal, LMA -Fastrach – 1996г. и ларингеална тръба – LTS – 2007 г.

Въведена е фибробронхоскопията за целите на трудната интубация и в интензивното лечение. Застъпени са всички съвременни методи за интра- и следоперативен мониторинг на дишането и хемодинамиката – неинвазивен и инвазивен, включително мониториране на дълбочината на анестезия – слухови евокирани потенциали и биспектрален индекс – BIS; трансезофагеален Ехо-доплер; странично-потокова спирометрия; мониториране на нервно-мускулния блок и т. н.

Застъпени са всички съвременни техники за следоперативно обезболяване – продължителни интравенозни инфузии по таргет контролирани концентрации – TCI, продължителни епидурални инфузии – катетърни техники, включително контролирана от пациента интравенозна /епидурална аналгезия.

Дейност


Медицински екип

Началник клиника: проф. д-р Силви Георгиев, дм

ръководител „Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение", МУ, МФ-София.

Оперативен блок – 1  (III етаж):

I зала : проф. д-р С. Георгиев дм, д-р Коритарова

II зала: д-р Шумлева

III зала: д-р Вълчева

Централна реанимация - д-р Цолова

РОДИЛЕН БЛОК - (III етаж):

Родилна зала и Реанимация - д-р Георгиева, д-р Огнянова

I зала :  д-р Гергова

II зала: д-р Батова, д-р Сабахов

ОПЕРАТИВЕН БЛОК 2 - (ІХ етаж)

І-ва зала и Реанимация: д-р Михалева,  д-р Чернева

II зала: д-р Бояджиев

Операционен блок (VIII и XI етаж) – д-р Ковачева

 

За контакт

02/9172 251