БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”През Диагностично-консултативния блок на болницата практически преминават всички пациенти за хоспитализация. Прегледите се осъществяват от специалистите акушер-гинеколози от стационара, които в по-късен етап провеждат оперативната и лечебна работа.

През ДКБ преминават и бременните, на които им предстои раждане чрез планово цезарово сечение.
Имунохематология и трансфузиология

Намира се на партерния етаж на болницата в кабинети с номера от 154 до 157. Тук се извършва имунохематологичен мониторинг и претрансфузионен (съвместимост) подбор на кръв и кръвни биопродукти.

Отделението разполага с два автоматични имунохематологични анализатори; хладилна площ със записващи термометри и алармена система за съхранение на кръв и кръвни биопродукти; лабораторни центрофуги; термостати; стерилизатор; хладилници; фризери; тромбоцитен шейкър; микроскоп.

Дейност

Дейности по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането:

 • Определяне на кръвни групи от системата АВО и  Rh/D/ антиген от системата Rhesus.         
 • Определяне на кръвни групи от системата АВО и  Rh/D/ антиген на новородено по директен метод от пъпна кръв и сенсибилизация на еритроцити по директен антиглобулинов тест.
 • Скрининг за антиеритроцитни антитела.
 • Опрeделяне на автоеритроантитела.
 • Определяне на алоеритроантитела.
 • Определяне специфичността на антиеритроцитни антитела.
 • Определяне на титъра  на антиеритроцитни антитела.
 • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата.
 • Определяне на слаб D/Du/ антиген.
 • Определяне на Rh фенотип/CcDEe/ и  Kell антиген.
 • Количествено определяне на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG в серума на бременната.
 • Претрансфузионни тестове за съвместимост на кръв.
 • Имунохематологична диагностика при хемолитична посттрансфузионна реакция.
 • Определяне на еритроцитни антигени.
 • Планиране, доставка, съхранение и разпределение на кръв и кръвни биопродукти.

Медицински екип

Началник-Отделениед-р Румяна Кулинска-магистър по медицина, специалност «трансфузионна медицина»

Лекари – д-р Елисавета  Грънчарова, д-р Анна Мирчева, д-р Аелита Петорав

биолог - Анна Футекова

Мария -Мицева -старша мед.сестра

Медицински сестри - Мариана  Борисова, Валя  Крумова

Медицински лаборанти - Лиляна Младенова, Вергиния Игнатова, Десислава Иванова, Десислава  Асенова, Лиляна Цекова

Санитари - Парашкева Георгиева, Камелия Донкова

За контакт