БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”През Диагностично-консултативния блок на болницата практически преминават всички пациенти за хоспитализация. Прегледите се осъществяват от специалистите акушер-гинеколози от стационара, които в по-късен етап провеждат оперативната и лечебна работа.

През ДКБ преминават и бременните, на които им предстои раждане чрез планово цезарово сечение.
Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория е разположена на  ет. 2,  в 219 кабинет на ДКБ (ниското тяло на сградата). Пробовземането се извършва в 211 кабинет.

В лабораторията се извършват следните видове анализи – лабораторна хематология, клинична химия, коагулация,  общо изследване на урина и специализирани изследвания с договор с външна лаборатория.

Лабораторията разполага с един  автоматичен хематологичен анализатор Mithic – Orphee 3-диф, с 18 параметъра, един  автоматичен биохимичен анализатор – среден клас, Prestige-24i, Tokio-Boeki с електролитен модул, Уринен анализатор H-100 DIRUI, глюкоанализатор Ecobasic – CARE Diagnostica; два газови анализатора Corning 448 – единият е комбиниран с електролитен модул; коагулометър – Start 4 – Stago diagnostica; два билирубинометъра за директно измерване на билирубин при новородени;  центрофуги, хладилници, дейонизатор.

Дейност

  • Извършва се приемането на биологичния материал от клиниките, неговото регистриране и  вземане на кръв на пациенти от Консултативните кабинети.
  • Клинична лаборатория  извършва медико-диагностична дейност съгласно стандарт “Клинична лаборатория”:
  • Лабораторна Хематология;
  • Клинична химия;
  • Изследване на  урини;
  • Кръвосъсирване
  • Специализирани изследвания по договор с външна лаборатория.

 


Медицински екип

началник - д-р  Йорданка Кръстева – ординатор

лекар- кл.лаборатория - д-р Стефка Александрова

биолог – Стойка Жан Маринова

Клинични лаборанти:  

старши лаборант  Мариана Велкова-Петкова                

Христина  Абаджиева, Сабина Чуна, ТВиктория тотева, Петранка Джаджева, Христина Сапунова, Детелина Младенова, Румяна Алексиева, Калина Калеканова, Надежда Прошева, Вергиния Георгиева, Венета Раденкова, Асие Шамова, Елена Александрова

Технически сътрудник – регистратор – Царина Захова

Санитар – Антоанета Младенова

За контакт