БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”През Диагностично-консултативния блок на болницата практически преминават всички пациенти за хоспитализация. Прегледите се осъществяват от специалистите акушер-гинеколози от стационара, които в по-късен етап провеждат оперативната и лечебна работа.

През ДКБ преминават и бременните, на които им предстои раждане чрез планово цезарово сечение.
Клинична микробиология

Лабораторията е разположена в кабинет № 133 на партерния етаж в Университетска болница “Майчин дом“ с възможност за добра комуникация с Клиниките и Консултативните кабинети.

В лабораторията се провеждат  микробиологични изследвания съгласно Стандарт по Клинична микробиология.

С използваните методики, отговарящи на спецификата на бактериалните инфекции в акушерството, гинекологията и неонатологията, лабораторията е част от ежедневието на болницата.  Лабораторията е специализирана в диагностиката на бактериалните генитални и неонатални инфекции. Средно годишно се изследват 15 000 клинични материала от всички клиники и кабинети на болницата. Извършват се идентификации и определяне на чувствителност на аеробни, микроаерофилни, анаеробни видове микроорганизми и медицински значими гъбички.

Тук се извършва скрининг на новородените както за вродена, така и за придобита вътреболнична бактериална инфекция. Лабораторията осъществява санитарно-микробиологичен контрол на болничната среда и медицинския персонал. С периодични анализи на причинителите и устойчивостта им към антибиотици лабораторията дава насоки за използването на последните при бременни, родилки и новородени.

Апаратура

Клинична микробиология при СБАЛАГ“Майчин дом“ЕАД разполага с най-съвременната апаратура за диагностика на бактериален растеж  BACTEC 5090 BD, както и със идентификационните системи Vitek2 Compact ВМ и Crystal BD, които осигуряват високо качество на работа.

Дейност


Медицински екип

Началник                                д-р Елена Петрова Шопова, гл.асистент

Медицинси лаборанти         Цецка Петрова, Весела Йорданова, Десислава Цветкова

Санитар                                 Ели Захариева

За контакт

тел. 91 72 210, 396