БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”През Диагностично-консултативния блок на болницата практически преминават всички пациенти за хоспитализация. Прегледите се осъществяват от специалистите акушер-гинеколози от стационара, които в по-късен етап провеждат оперативната и лечебна работа.

През ДКБ преминават и бременните, на които им предстои раждане чрез планово цезарово сечение.
Лаборатория по клинична патология

Лабораторията се намира на четвъртия етаж в университетската болница „Майчин дом”, „Г” сектор и има връзка с операционните и родилна зали, отделенията на болницата и кабинетите на Медицинския център.

В лабораторията се извършват широк спектър хистологични и цитологични изследвания на биопсични и некропсични материали.

ОБОРУДВАНЕ

Лабораторията разполага със съвременна апаратура на фирмите „Leica” и  „ Shandon”, което позволява бързата и прецизна изработка на препарати.

Дейност

  • хистологично изследване на тъканни проби от оперативни интервенции, биопсии и др.
  • спешна интраоперативна диагностика (гефрир)
  • диагностична цитология
  • аутопсии на мъртвородени и починали в болницата новородени.
  • консултират се биопсии от цялата страна.

Медицински екип

Ръководител на лабораторията е гл. ас.д-р Сашка Райчева с призната специалност от 1991г.  В лабораторията работи гл.ас д-р Карела Майнхард.

В екипа са и лаборантите Мариета Стефанова, Силвия Кисьова и Албена Горанова

Лекарите  активно участват в обучението на студентите от МУ – София и специализанти.

Д-р С. Райчева и д-р К. Майнхард взимат участие в конгреси, диагностични семинари и онкологични комитети.

За контакт

02/ 9172 260