БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”През Диагностично-консултативния блок на болницата практически преминават всички пациенти за хоспитализация. Прегледите се осъществяват от специалистите акушер-гинеколози от стационара, които в по-късен етап провеждат оперативната и лечебна работа.

През ДКБ преминават и бременните, на които им предстои раждане чрез планово цезарово сечение.
Образна диагностика

Отделението е разположено на II ет. в Майчин дом.

Разполага с рентгенов кабинет, мамограф и два ехографски кабинета. В тях се провеждат всички видове рентгенови изследвания, абдоминална ехография, ултразвук в АГ, ехомамографии, мамографии.

Ръководител на отделението е д-р Огнян Стоянов, специалист образна диагностика.

В отделението се извършват всички рентгенови и ултразвукови изследвания включително хистеросалпингографии (цветна снимка на тръбите и матката) и други специализирани изследвания в неанотологията.

Апаратура

Рентгеноскопичен и графичен апарат “Villa”

Ултразвукови апарати ‘Toshiba” и “Focuda”

Дейност


Медицински екип

д-р Огнян Стоянов, д-р Здравка Станчева

рентгенови лаборанти: Емилия Лазарова, Габриела Стефанова, Валентина Николова

За контакт

нач. отделение: 029172 222

рентегенови лаборанти: 029172 234

мамографски кабинет: 029172 234