БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”Реновираната Трета гинекологична клиника по репродуктивно здраве бе официално открита през 2012 година. На практика “Майчин дом” възстанови клиниката по стерилитет, в която преди повече от 20 години започват първите опити в България за ин витро оплождане. В нея има три отделения – ин витро, гинекологична ендокринология и детска гинекология.

Новата клиника отговаря на всички световни и европейски стандарти в медицинската практика и е единствената държавна ин витро клиника.ПРИЕМ В ТРЕТА ГИНЕКОЛОГИЧНА КЛИНИКА
 1. За здравноосигурени – направление № 7 от ЛЛ или специалист, което важи един месец от издаването му
 2. Лична карта
 3. Термометър
 4. Тоалетни принадлежности
 5. Нощница, чехли, халат и прибори за хранене
 6. Медицинска документация от предшестващи хоспитализации или прегледи
 7. Лична амбулаторна карта, подпечатана и подписана от личният лекар

Кръвните изследвания на постъпващите се вземат в кабинет 219 на ет. 2, след като пациентката е снабдена с необходимия фиш от кабинет 224.

Преди постъпване в клиниката пациентката трябва да мине през болничната регистратура за чекиране.

Всяка новоприета пациентка задължително оставя дрехите си в Болничния гардероб, намиращ се в централното фоайе на болницата.

Издаването на болничен лист се извършва в деня на изписването от старшата акушерка.

Издаването на епикриза се извършва от старшата акушерка или мед. секретар на клиниката във времето от 10 до 12 часа на ет. 8 в болницата. 

Справки и допълнителна информация може да получите от 12 до 13 ч. на тел. 02/9172 224- гинекологичен кабинет (ет. 2 кабинет 224)

Дейност

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНИКИ – АРТ

 • Вътрематочна инсеминация – IUI (Intra Uterine Insemination)
 • Класическо Ин витро оплождане – IVF (In Vitro Fertilization )
 • Микроинжектиране на единичен сперматозоид в цитоплазмата на яйцеклетката – ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)
 • Криоконсервация на яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони.
 • Микрохирургични техники за получаване на сперматозоиди при тежки форми на мъжки стерилитет.
 • PESA – Percutaneus Epididymal Sperm Aspiration
 • MESA – Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration
 • TESA – Testicular Sperm Aspiration
 • TESE – Testicular Sperm Extraction
 • Ин Витро Матурация – IVM (In Vitro Maturation)