БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Покана

СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, на основание чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД КАНИ всички заинтересовани физически лица или одиторски дружества да представят оферта за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален годишен финансов отчет и на консолидиран финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 г. на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД в съответствие с чл. 26 от Закона за публичните предприятия.

ПОКАНА

Contract_2021 SBLAG-2 договор (1)

Contract_2021_konsol-1 договор

obrazec_oditor-1