Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

Информация за бременни и родилки във връзка с нискомолекулните хепарини (НМХ)

Уважаеми бъдещи майки,

Във връзка със зачестилите тревожни репортажи в медиите за липсата в аптечната  мрежа на  „важни медикаменти” като нискомолекулните хепарини (НМХ) – Фраксипарин и Клексан, които се назначават на някои бременни и понастоящем се използват за лечение на COVID-19, бихме искали да припомним, че единствената цел на лечението с НМХ е да бъде предпазена бременната от тромбоемболични усложнения. НМХ не повлияват кръвотока в маточните артерии, растежа на плода,  риска от спонтанен аборт и което и да е друго усложнение на бременността.

В СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД работят най-изтъкнатите в страната специалисти в областта на рисковата бременност. Те стриктно се придържат към показанията за прилагане на НМХ през бременността, посочени в Препоръките на водещи професионални организации като RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynecologists), ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists), ACCP (American College of Chest Physicians).

Показанията за прилагане на НМХ през бременността са следните:

  1. Прекаран венозен тромбоемболизъм (ВТЕ);
  2. Високо рискови вродени тромбофилии (ВТ), а именно: дефицит на антитромбин; хомозиготност за мутация R506Q на гена за фактор V (FVL); хомозиготност за мутация G20210A на протромбиновия ген (PGМ); едновременно носителство на FVL и на PGМ в хетерозиготна форма.
  3. Нискорискови ВТ при прекаран ВТЕ хетерозиготни носители на мутацията R506Q, хетерозиготни носители на мутация G20210A на протромбиновия ген, дефицит на Protein S, дефицит на Protein C, мутация на С6777Т на гена кодиращ MTHFR, водеща до хиперхомоцистеинемия
  4. Тромбоцитемия
  5. Антифосфолипиден синдром (първичен или вторичен).

За щастие, при изключително малка част от бременните съществува някоя от посочените индикации за профилактика с НМХ. Обръщаме се към тези бременни, които не попадат в посочените групи, но на които някой е назначил НМХ. Отговорно заявяваме, че ако не попадате в някоя от изброените групи, няма причина да прилагате НМХ по време на вашата бременност. НМХ няма да ви предпазят от спонтанен аборт, прееклампсия, ретардация на плода.