Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

Майчин дом откри кабинет за измерване на костната плътност

От 1 февруари в кабинет 206 на ДКБ, всеки желаещ може да направи остеодензитометрия-скринингов метод за установяване на разреждането на костната плътност.

Университетската АГ болница  „Майчин дом” разполага вече с кабинет за измерване на костната плътност. От 1  февруари в кабинет 206 на Диагностично –консултативния блок на лечебното заведение, всеки желаещ може да направи остеодензитометрия-скринингов метод за установяване на разреждането на костната плътност.

Untitled-1Изследването става с помощта на ултразвукови сонди в областта на петата и отнема само няколко минути. Дензитометричното определение на остеопорозата се основава на измерените стойности на костната минерална плътност (КМП). КМП е най-достъпният и най-лесен за интерпретация количествен критерий, отразяващ приноса на костните промени към общия фрактурен риск. Остеопорозата е костно увреждане, характеризиращо се с нарушена здравина на костите, предразполагащо индивида към повишен риск от фрактури.

През последните десетилетия в света се развива истинска епидемия от остеопороза и остеопорозни фрактури, като честотата им нарасна повече от 2 пъти. През 2000 година остеопорозата е определена като третото социално-значимо заболяване в света след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания.

Данните от най-мащабното епидемиологично проучване за остеопороза в България показват, че в напреднала възраст само около 1/4 от жените имат нормална костна минерална плътност (КМП).

Работното време на кабинета е от 8.30 до 14 часа, като е желателно предварително да планувате изследването на тел. 02/9172311. Цената е 35 лева.