Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

„Майчин дом“ получи 500 контейнера за опасни отпадъци от ПУДООС

Ръководството и екипа на болницата благодарят за помощта 

Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ получи 500 контейнера за еднократна употреба за съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Дарението се разпределя от предприятието във връзка с мерките, които се предприемат от Министерството на околната среда и водите в условията на извънредно положение между лечебни заведения, в които се лекуват заразени с Covid-19.

Ръководството и екипа на болницата изказват своята благодарност към ПУДООС за помощта. Изделията са специфично разработени за съхранение на изключително опасни болнични отпадъци и сертифицирани за ADR – опасни вещества. Те дават възможност на екипите на болницата за отделяне на опасните болнични отпадъци от останалия поток и тяхното специфично съхранение, така че да предотвратяват разпространението на заразата.

В ситуация на извънредно положение, когато всички дейности са сведени до това да се ограничи разпространението на Covid-19, възможността да се осигури безопасна среда за работа на екипа на болницата и сигурност за здравето на пациентите е приоритет за най-голямата и най-старата акушеро-гинекологична болница в страната. „Майчин дом“ продължава да работи на първа линия и да поема обслужва потока от бременни, родилки и пациенти с нужда от неотложни процедури.