Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

Майчин дом с възможност да кандидатства за финансиране по ОП“Регионално развитие“

Правителството одобри изменение в Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ

Правителството одобри изменение в Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, с което нови 17 болници, между които и и СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД,  ще могат да кандидатстват за средства по ОПРР. С Концепцията към лечебни заведения, доказали, че са с потенциал да запазят своята финансова стабилност и да гарантират както ефективност при използване на обществените ресурси, така и съответствие с критериите за качествена медицинска помощ, се насочват средства по Оперативна програма „Регионално развитие”. Приетите изменения създават възможност повече лечебни заведения, които покриват заложените в Концепцията критерии, да кандидатстват за финансиране по ОПРР. Запазва се принципът това да са болници, които в предходния период не са били предложени за финансиране.

Очакваните резултати са подобряване ранната диагностика на онкологичните заболявания, което ще допринесе за предотвратяване развитието, повишаване преживяемостта и по-благоприятна прогноза при онкологични заболявания и до подобряване на здравните индикатори.