Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

Медицински център „Майчин дом“ сезира ИА „Медицински одит“ за проверка по повод публикации в медиите

Във връзка с публикуваната в медиите информация, че осъденият в Македония лекар д-р Николче Дамчевски работи в Медицински център „Майчин дом“, ръководството на центъра заявява, че е сезирало ИА „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването за извършване на проверка и до установяване на обстоятелствата по случая осъществяваната от него медицинска дейност се преустановява.

Д-р Дамчевски има българско гражданство и е завършил своето медицинско образование  и следдипломно обучение в България. Той не е служител на СБАЛАГ Майчин дом и няма трудово правоотношение нито с болницата, нито с медицинския център към нея. Дейността, която осъществява, е основана на граждански договор към медицинския център, за сключването на който са спазени всички правни и административни процедури. Д-р Дамчевски е предоставил всички изискващи се от българското законодателство документи за извършване на медицинска дейност – диплома за висше медицинско образование, свидетелство за призната специалност по акушерство и гинекология и удостоверение за членство в Българския лекарски съюз от м. август 2018 г. Въз основа на тези документи той е получил регистрация и право за упражняване на извънболнична медицинска помощ от Столична регионална здравна инспекция.

Ръководството на Медицински център „Майчин дом“ изразява готовност да окаже пълно съдействие на разследващите и контролни органи във връзка с изясняването на обстоятелствата по случая.