Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

Проф. Боряна Слънчева, неонатолог: Около 10 – 11% от родените бебета в България са недоносени

Неонатологът проф. Боряна Слънчева в интервю за Агенция „Фокус“ за недоносените бебета.

Фокус: Колко бебета се раждат преждевременно в България годишно и какъв е броят им в световен мащаб?
Боряна Слънчева: През последните години за нашата страна процентът на недоносените бебета се движи в границата около 10 – 11%. Близо е до средния в Европа, който е 10%, но разбира се има страни като Полша, Холандия и повечето скандинавски страни, където този процент е около 6%.
Фокус: Какви са най-честите причини за това и кои са най-сериозните увреждания, до които може да доведе преждевременното раждане?
Боряна Слънчева: Причините да се раждат толкова недоносени деца са от различно естество: социални (нисък социален статус, стрес), недостатъчна медицинска грижа на бременната жена (ликвидирана система на женската консултация), различни заболявания, свързани с бременността като прееклампсия, тромбофилия, увеличената възраст на майката за раждането на първо дете, която е над 30-32 години, асистираната репродукция и раждането след многоплодна бременност. Най-честите усложнения, до които водят преждевременните раждания, са свързани с анатомичната и морфологична незрялост на всички органи и системи. Особено място заема незрелостта на дихателната система и най-вече белите дробове и това е заболяването хиалинно-мембранна болест и като късно и сериозно усложнение – бронхо-пулмоналната дисплазия. Второ място заема проблемът с развитие на централната нервна система, мозъчните кръвоизливи и перивентрикуларната левкомалация, които могат да доведат до хитроцефалия, детска церебрална парализа или някакво смушение в интелектуалното развитие на детето в по-късната възраст. Важна е патологията, свързана с очите – ретинопатията на недоносеното, което налага щателен скрининг на всяко недоносено дете от специалист детски очен лекар.
Фокус: Как може да бъде намален броят им?
Боряна Слънчева: Положителен ефект за намаляване на преждевременните раждания би могло да има подобрената здравна култура на младото семейство и по-добрата информираност при различни заболявания на бъдещата майка. Категорично положителен ефект ще има осигуряването на това всички бременни да се наблюдават от специалисти акушеро-гинеколози и да има възможност да се провеждат скринингови и профилактични програми за ранно откриване на отклонения от нормалното протичане на бременността.
Фокус: Изследванията за тромбофилия и прееклампсия биха ли могли да се включат към изследванията на бременните жени или тези, които желаят да станат майки и по този начин да се намалят част от преждевременните раждания?
Боряна Слънчева: Има скринингови програми в тази насока и рутинното им въвеждане и финансиране от НЗОК или МЗ ще имат действителен принос за намаляване на преждевременните раждания.
Фокус: Може ли едно недоносено бебе да порасне като здраво дете?
Боряна Слънчева: Разбира се, че то ще порасне и ще бъде здраво дете и в повечето случаи няма да се различава от своите връстници родени на термин. Това е нашата задача – на неонатолозите в страната.

Зорница Костадинова, ИА „Фокус“.