Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София обявява процедура за избор на регистриран одитор

Днес, 18.10.2019 г. в изпълнение на изискванията на Министерство на здравеопазването съгласно писмо № 20-00-649/27.09.2019г. обявяваме процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2019г. на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД и „Майчин дом-медицински център“ ЕООД

Необходимите документи за кандидатстване за длъжността са в прикачената заповед и приложената към нея ценова оферта.

Заповед РД-09-94-18.10.19    

Ценова оферта за проверка и заверка на ГФО

Срокът за подаване на документите е до 24.10.2019 г.

Документи за кандидатстване се подават в отдел „ Деловодство” – ет. 1,

на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД на адрес София, ул. „Здраве” №2

С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.