Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”

Днес, 07.05.2018 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” (Приложение 1, I.4  към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ) в Клиника по анестезиология и интензивно лечение на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

  1. Заявление свободен текст;
  2. Автобиография европейски формат;
  3. Копие от диплома за висше медицинско образование;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Удостоверение от БЛС.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявата.

Документи за кандидатстване се подават в отдел „ Човешки ресурси” – ет. 2,

на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД на адрес София, ул. „Здраве” №2

След изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани  конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само  с одобрените по документи кандидати, за да  бъдат поканени на интервю.

С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.