Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

Световният ден на недоносените бебета – спасителите, които стоят зад тях

На всеки десет новородени деца в света едно се ражда преждевременно. 

17 ноевмври – Световният ден на недоносените деца, насочва вниманието към грижите, които обществото и здравеопазването полагат за преждевременно родените бебета.Тенденцията към намаляване на общия брой на ражданията в световен мащаб и непрекъснатото увеличаване на броя на недоносените с екстремно ниско тегло – под 1000 гр. е тревожна. Необходима е повече информираност и гласност за  проблемите на рисковите бебета, както и за съвременните постижения на неонатологията.

Клиниката по неонатология в “Майчин дом” е най-голямата за новородени в страната. По думите на доц. Костов, изпълнителен директор на “Майчин дом”, с модерното си оборудване и високо ниво на професионализъм тя е гордост не само за “Майчин дом”, но и за цялата българска медицина в момента – “ковачница за кадри” на национално и балканско ниво в тази област”.

По повод Деня на недоносените деца разговаряме с проф. Боряна Слънчева, завеждащ клиниката и нацинален консултант по неонатология, и с Румяна Савова, старша акушерка в Клиниката.

Проф. Боряна Слънчева: “Процентът на преждевременно родените бебета е у нас е средният за Европа”

  • Проф. Слънчева, колко деца годишно минават през вашето отделение?

В “Майчин дом” се раждат годишно около 4000 бебета. Средно 800 – 900 от тях са преждевременно родени и попадат в интензивното отделение.

  • Тревожна ли е статистиката за броя на недоносените деца у нас?

В България процентът на недоносените деца е относително стабилен през последните години – между 10 – 11%,  което е средното за Европа. Но има държави като Полша и Чехия, където процентът е по-нисък – 6 – 7%. Специално в нашата клиника процентът на недоносените е около 18 – 19 % от всички раждания, тъй като По-висок е от средния за страната, тъй като при нас раждат жени с изключително тежка патология и е концентриран голям поток рискови бременни и родилки.

  • Има ли клиниката нужда от още специална апаратура?

И да, и не… Оборудвани сме с доста високотехнологични апарати, голяма част от тях са благодарение на дарители. Но е добре да се подменят на 5 години, защото тук всички апарати работят интензивно и амортизацията е неизбежна. Грижата за децата е денонощна, и при бебенцата, родени с много ниско тегло – под 1000 грама, може да продължи дълго време. Така че винаги имаме нужда от допълнителна апаратура. В момента имаме 48 деца, от тях може би 10-15 не са на вливания, (т.е – хранят се без апаратура).

Грижата за недоносените деца е свързана със съответните много и скъпи консумативи и медикаменти. Изобщо да се гледат тези бебета е изключително скъпо удоволствие. Това е едната част на нещата, другата е – изключително добре подготвени не само лекари, но най-вече сестри и акушерки.

Румяна Савова, старша акушерка: “Всяко недоносено бебе е предизвикателство – да видиш как се превръща в нормално за изписване дете е най-силната мотивация в нашата работа.”

Румяна Савова е старша акушерка в Клиниката по неонатология от 4 години. Работи в “Майчин дом” още от завършването си, а на 8-ия етаж идва след конкурс през 2014 г.

  • Каква е ролята на една акушерка в неонатологията?

Трудно ми е да намеря друга дума освен –  основна. Акушерките са толкова важно звено от цялостната грижа за бебето, че е невъзможно да изброя всичко, което правят. Това е изключително интензивен, денонощен процес, чиято крайна цел е да помогнем не само на недоносените деца да получат шанс за нормално развитие, но и на родителите и близките им. Професията на акушерката има различни аспекти – от обгрижване на бебетата с тоалет, смяна на памперсите, хранене, до изследвания, поставяне на инжекции, приготвяне на разтворите… Работата е екипна и всеки детайл е важен.

  • Какви трудности срещате най-често?

Не мога да определя едно или друго нещо като трудност; всичко е индивидуално, защото всяко недоносено бебе е ново предизвикателство.

  • Какво харесвате в работата си най-много?

Избрах тази професия, защото обичам децата. Недоносените деца са толкова безпомощни, но в същото време имат силата да се борят за живот. И когато видиш как едно дете, родено под 1000 грама, се превръща в нормално бебе за изписване… това е безценно. Хубавият край е мотивация да идваме всеки ден с желание на работа. И мисълта, че помагаме на живота. Тази мисъл ни е необходима в тежките моменти, защото не винаги всичко е с хубав край.

Ръководствотро на СБЛАГ “Май чин дом” благодари сърдечно на целия екип от Клиниката по неонатология – хората, които са се посветили на една от най-смислените и благородни каузи – да дадат шанс за нормален живот на децата, родени в риск. Изключително високо ценим помощта, която те оказват на семействата и обществото за справяне с един от най-трудните и значими проблеми в съвременната медицина и им пожелаваме здраве и много радост в личния живот и професията!