БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”  • Съвет на директорите
  • Изпълнителен директор
  • Оперативно ръководство

доц. Вирсавия Васева – Чорбаджийска
  • Председател на Съвета на директорите
проф. д-р Иван Костов, д.м.н.
  • Изпълнителен директор
Биография
проф. д-р Виолета Димитрова дм
  • Зам.-директор по Учебната част и Европейски проекти
  • Началник Клиника "Патология на бременността"
Биография
д-р Веселин Дяволов
  • Заместник-директор по Лечебно-диагностичната дейност
Теодора Табакова
  • Член на Съвета на директорите