БГ | EN

University Obstetrics and Gynecology Hospital “Maichin Dom”

Автобиография - Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1962–1967

21-ва Гимназия, София (България)

1967–1973

Медицина

Медицински университет - Медицински факултет, София (България)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1975 Редовен асистент

1975 Призната специлност по Акушерство и гинекология

1980 Защитена дисертация за получаване на степен " Доктор по Медицина"

1995 Доцент към Катедра по акушерство и гинекология

1997 Началник клиника "Майчнин риск"

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД

1997 Професор към Катедра по Акушерство и гинекология

2005 Придобиване на степен "Доктор на медицинските науки"

2005 Член на Борд на директорите на СБАЛАГ "Майчин дом"

2006 Професор към Катедра по Акушерство и гинекология - Медицински

университет София

2009–2016 Замесник директор по научната дейност в СБАЛАГ "Майчин дом"

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

английски език

руски език

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Курсове

▪ 1979г. Специализация по перинатална медицина - Виена, Австрия

▪ 1986г. Специализация по семейно планиране - Лондон, Великобритания

▪ 1979г. и 2003г. Курс по електрофизиология на плода и УЗД

▪ 1977-1981г. Курсове по педагогика и обучение на студенти

▪ 1990-2001г. Курс по ултразвук в акушерството и гинекологията

▪ 2002г. Магистър по "Здравен мениджмънт"

▪ 2003г. Специализация по перинатална медицина - Прага, Чехия

Преподавателска и учебна дейност

▪ От 1975г. Обучение на студенти - медици, стоматолози, стажант лекари, акушерки

▪ От 1980г. Лекции към СДК

▪ От 1993г. Лекции на общопрактикуващи лекари

▪ От 1980-2012г. Научен ръководител на докторанти и специализанти; Курсов ръководител на  курс медици

Публикации

▪ От 1975-2016г. Двеста двадесет и пет научни публикации в български и чужди списания

▪ Участие в пет монографии и четири учебника

Проекти

▪ 1978-1981г. Проекти за терапията на предтерминно започнало раждане с бета адреномиметици

▪ 2003-2006г. Международен проект за бременност с диабет. Съвременна инсулинова терапия

▪ 2005г. Проект за обновяване на нови тенденции за учебната дейност към Деканат на Медицински факултет - София

▪ 1999-2015г. Проект за семейно планиран в България; Проект за майчино и детски здравеопазване

Конференции

▪ От 1978-2015г. Ежегодно участие в конференции, симпозиуми и конгреси в страната и чужбина

Членство в дружества, асоциации, редакционн колегии на списания и други

▪ 1976г. Член на Българското дружество по Акушерство и гинекология

▪ 1978г. Член на Съюза на учените в България и Съюза на Научните медицински дружества

▪ 1978г. Член на Европейската и Световната федерация на Акушер-гинеколозите и Световната федерация по семейно планиране

▪ 1990-2005г. Касиер и главен секретар на БНДАГ

▪ 1993-2005г. Главен секретар и Заместник председател на Българската Асоциация по семейно планиране

▪ 1996г. Член на Български лекарски съюз

▪ 1999-2016г. Член на Борда на Директорите

▪ 2000-2016г. Главен редактор на сп."Акушерство и Гинекология"

▪ 2011-2016г. Председател на Българското Научно дружество по акушерство и гинекология

▪ 2011-2016г. Член на работните групи по "Майчино и детско здравеопазване" към Министерство на Здравеопазването и Нродното събрание

▪ 2012г. Член на Специализирания съвет по "Майчинство и Детско здравеопазване" при ВАК