Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”Анкета

27.11.2017


Вие сте жена на възраст?

до 18

19-35

36 - 50

над 50

Вие сте от:

София

Областен град

Малък град

Село

Какво образование имате?

Магистър

Бакалавър

Средно

Основно

За кой път постъпвате в СБАЛАГ 'Майчин дом'

Първи

Втори

Трети и повече

Търсите медицинска помощ поради:

бременност

невъзможност за забременяване

гинекологично заболяване

онкологично заболяване

профилактичен преглед

Защо избрахте СБАЛАГ 'Майчин дом'

Заради конкретен лекар

Заради екип

Заради имиджа на болницата

Заради района, в който се намира

Как оценявате обслужването по 5-то балната система?
(най-висока оценка 5)

1

2

3

4

5

Как оценявате крайния резултат от лечението и престоя?
(най-висока оценка 5)

1

2

3

4

5

Как оценявате материалната база и болничните условия?
(най-висока оценка 5)

1

2

3

4

5

Бихте ли ни се доверили отново?

да

не

не знам

Бихте ли препоръчали болницата на Ваши близки?

да

не

не знам

Бяха ли Ви поискани пари, извън регламентираните такси на болницата (на ръка)?

да

не

От кого?

лекар

акушерка

санитар

от друго лице

Препоръки към нас, оплаквания и похвали:
(до 200 символа)

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон: