БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на доц. д-р Елиан Рачев дм

Доц. д-р Елиан Рачев е роден през 1952 г. в София. Завършва медицина през 1979 г. От 1980 г. работи като асистент в НИАГ, а от 1995 г. е доцент в Катедрата по акушерство и гинекология при ВМИ-София. От 2001 г. е ръководител на АГ клиника при Университетската болница “Св. Анна” – София, а от 2009 до 2012 г. - изпълнителен директор на Първа АГ болница „Света София”.

Доц. Е. Рачев е доктор по медицина от 1989 г. Има над 120 научни публикации и три рационализации в областта на акушерството и гинекологията. Работи главно по проблемите на гинекологичната ендокринология, стерилитета и патологичния климактериум. Специализира във Великобритания, Канада, Италия  и Япония. Автор на монографията “Климактериум у жената”. Основател и председател на Българската асоциация по менопауза и андропауза.Член на Европейската и на Световната асоциации по менопауза. Член на Съвета по медицински науки на Медицинския Университет – София (2001-2006).

Избран за дописен член на Българската Национална Академия по Медицина (БНАМ, 2003 г.). Републикански консултант по акушерство и гинекология. Национален консултант по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина (2005-2006). Председател на Българското дружество по акушерство и гинекология (2004-2007).