БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на доц. д-р Николай Доганов дм

Образование:
1961 г.- завършено средно образование
1961 г.- 1963 г. – редовна военна служба
1963 – 1969- завършено висше образование по медицина във Висш медицински институт- София
1975 г.- придобита основна специалност Акушерство и гинекология в медицинска академия- София
1988 г.- научна степен кандидат на медицинските науки
2000 г.- професионална квалификация по здравен мениджмънт в УНСС- София.
Трудова дейност:
1970 г.- стажант асистент в Катедра по акушерство и гинекология.
1972 г.- асистент
1975 г. – старши асистент в I гинекологична клиника на институт по акушерство и гинекология.
1978 г. – главен асистент, член на научно- учебен съвет
1982 г. – 1985 г.- лекар в Алжир
1989 г.- доцент, Научен институт по акушерство и гинекология (НИАГ)
01.12.1989 – зам. директор по лечебната дейност на НИАГ
1990 г. – доцент, завеждащ клиника в ДУБ „Майчин дом”.
26.03.1998- 10.03.2009- директор на УК „Майчин Дом”.
Професионална дейност:
Дългогодишен член на комисията по лекарствен контрол на Министерство на здравеопазването.
Три мандата член на Специализирания съвет по „Майчинство и детство”.
Двукратно национален консултант по акушерство и гинекология.
Научна дейност:
Кандидатска дисертация
Участие в авторство на 8 учебници, монографии и ръководства по АГ
Над 80 научни публикации по акушерство и гинекология.
Обществена дейност:
Учредител и председател на сдружение „Гинекология”.
Учредител на „Асоциация по семейно планиране”.
Председател на Асоциацията на университетските болници.
Учредител на българска асоциация по ултразвук.