БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Проф. д-р Иван Костов е завършил висшето си медицинско образование в МУ-София през 1997 г. Специализира акушерство и гинекология в УАГБ „Майчин дом“. Има магистратура по здравен мениджмънт от 2005 г.

Придобива научна степен доктор по медицина през 2010 г. в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията с дисертация на тема: "Рамка на национален модел на електронно здравеопазване в България". През 2014 г. става доцент по акушерство и гинекология към Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна.

Доц. д-р Костов има богата следдипломна квалификация по: ултразвук в акушерството и гинекологията, колпоскопия, гинекологична ендокринология, оперативна гинекология, детско-юношеска гинекология, лапароскопия в гинекологията, роботизирана хирургия в гинекологията на робот Da Vinci, както и множество специализации.

Специализира гинекологична хирургия в Германия, оперативно акушерство в Израел, лапароскопия в гинекологията в Германия и Франция, ендоскопска хирургия във Фрация, урологична гинекология в Словения, роботизирана хирургия в гинекологията в Италия и Турция, както и електронно управление в здравеопазването в САЩ.

Трудовият му път започва от „Майчин дом“ като специализант по акушерство и гинекология  и клиниката по оперативна гинекология на „Пирогов“ вече като лекар специалист.
През 2008 г. е назначен за изпълнителен директор на Втора АГ болница „Шейново“. Длъжността изпълнява до 2010 г., след което става председател на борда на директорите на същата болница за периода 2011 – 2012 г.

Изпълнителен директор на Първа АГ болница „Св. София“ е от 2012 г.  до април 2017 г.

От април 2017 г. изпълнява длъжността изпълнителен директор на Университетската АГ болница "Майчин дом" - София.
От 2014 г. до момента е член на експертния съвет към Държавен фонд за асистирана репродукция към здравното министерство.

Доц. д-р Иван Костов е и председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” в периода 2004 – 2013 г., както и действащ член на Европейската асоциция по телемедицина и електронно здравеопазване в Брюксел
Бил е съветник на министъра на здравеопазването в периодите 2004 – 2008 г., 2010 - 2012 , съветник към Комисията по здравеопазване на Народното събрание (2008 – 2010 г.)

Владее: Български, английски и руски език