БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Образование:

Средно образование

-  Гимназия с преподаване на руски език „Иван Вазов" гр. Пловдив

Висше образование

-  ВМИ гр. Пловдив

Трудов стаж:

До 1994г. ОРБ гр. Пазарджик - лекар - ординатор в Клинична лаборатория

1995г.-2009г. УМ БАЛ гр. Cm. Загора - лекар - ординатор в Клинична лаборатория

2010г. СБАЛАГ„Майчин дом" ЕАД - лекар в Клинична лаборатория

Специалности:

1997г. Придобита специалност по Клинична лаборатория

2004г. „Стопанско управление - здравен мениджмънт" ВТУ„Се. Се. Кирил и Методий"