БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на д-р Румяна Кулинска

ТРУДОВ СТАЖ  

Февруари 2012 - до момента

Началник отделение "Имунохематология и трансфузиология" в СБЛАГ "Майчин дом"

Октомври 1993 - Февруари 2012

завеждащ отделение „Кръводаряване”

В МО-Военно-медицинска академия

Декември 1991 - Октомври 1993

Лекар – ординатор

РЦК-София

Януари 1990 - Декември 1991

Лекар – ординатор

ЦТХ-Плевен

Ноември 1985 - Ноември 1987

Лекар – ординатор

ОХЕИ-Разград

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Септември 1994 - Септември 1995

Завършена програма за следдипломна квалификация по трансфузионна хематология и полагане на държавен изпит Висш медицински инатитут - София -Магистър

Септември 1979 - Декември 1985

Медицина, Висш медицински институт - София при Медицинска академия

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ

  • сертификат за завършен курс по трансфузионна медицина, организиран от Испанското общество по кръвопреливане /SETS/ в гр. Барселона –Испания- 04.2011г.
  • сертификати /осем на брой/ за участие с презентации по теми от трансфузионната хематология в Балканските конгреси по военна медицина в Турция, Гърция, Румъния, България 2000г-2008г.
  • удостоверение за следдипломна квалификация- за завършен квалификационен курс по „Компютърна грамотност” 2006г.
  • сертификат, издаден от BBC WORLD SERVICE за завършен курс по английски език Intermediate level 2004г.
  • свидетелство за завършен курс по английски език- второ ниво, издадено от учебен център „КОСМОС” 2001г.
  • удостоверение за кредитна оценка за продължителна медицинска квалификация за участие в Първата Международна конференция на БД по Военна медицина
  • удостоверение за участие с доклад в петия национален конгрес по клинична и трансфузионна хематология 1993г.
  • публикация в сп.”Съвременна медицина” кн.2/1999г. 
  • удостоверения, издадени от Медицински университет – София Свободен факултет за завършени курсове и положени изпити по хомеопатична терапия и комплексна хомеотерапия 1997г. и 2000г.