БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

от 2022 г. Специалист, Акушер-гинеколог, МЦ МАРКОВС, София

от 2010 г. Специалист, Акушер-гинеколог, СБАЛАГ Майчин дом, София

2020-2023 г. Специалист, Акушер-гинеколог, МЦ Доверие, София

2008-2020 г. Специалист, Акушер-гинеколог, МЦ София 2000, София

2005-2009 г. Специализант, Акушер-гинеколог, СБАЛАГ Майчин дом и ПСАГБАЛ Св.София, София

 

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2020 г. Образователна и научна степен “Доктор”, Катедра по АГ, МУ София

Дисертация: „Акушерски проблеми през втората половина на бременността и раждането при едноплодни бременности след ин витро фертилизация“

2021-2023 г. Главен асистент, Катедра по АГ, МУ София

2010-2021 г. Асистент, Катедра по АГ, МУ София

2010-2023 г. Обучение по АГ на български и английски език на студенти, МУ София

2010-2023 г. Обучение на специализанти по АГ, Катедра по АГ, МУ София

2010-2023 г. Следдипломно обучение на лекари по АГ, Катедра по АГ, МУ София

2010-2023 г. Лектор в курсове по стерилитет и асистирана репродукция

2010-2023 г. Лектор в курсове по високорисково раждане

2013г. Курс по Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството

2013 г. Курс по Гинекологична ендокринология

2012 г. Курс по Детска гинекология

2012 г. Курс по Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на цервикса

2012 г. Курс по Гинекологична оперативна техника

2010 г. Курс по Високо рисково раждане

2010 г. Курс по Безплоден брак и асистирана репродукция

2010-2012 г. Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ София

2009 г. Специалност по Акушерство и гинекология, Катедра по АГ, МУ София

2005-2009 г. Специализация по АГ, СБАЛАГ Майчин дом и ПСАГБАЛ Света София, МУ София

2003 г. Магистър лекар, МФ, МУ София

1997 г. ПМГ Никола Обрешков, Казанлък

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2010 г. Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2006 г. Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

 

НАУЧНИ ТРУДОВЕ, КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Над 45 научни труда в български и чуждестранни научни изданияНад 20 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинариНад 15 представени доклади, презентации, постери с резюме

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски език