БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на д-р Теодор Гарнизов дм

Завършва с отличен успех Медицинска академия - гр София
Упешно защитил дисертационен труд на тема: Бременност, раждане и
послеродов период при бременни жени с вродени сърдечни пороци
Съавтор на Единадесетото откритие в историята на българската наука на
тема: „Различия в степента на участие при наследствените фактори при
болни с есенциална хипертония в зависимост от водещия и патогенетичен
механизъм – обемен или вазоспастичен”
Има 21 научни публикации у нас и в чужбина
През 2006 г се дипломира като магистър по здравен мениджмънт
Квалификация :11 следдипломни квалификационни курса за оперативни
техники, диагностика и методология в медицината
Съавтор на учебник по акушерство
Записан в Златната книга на България

Председател на Комисията за следдипломно обучение към Комисията по учебната дейност на СБАЛАГ "Майчин дом"