БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на проф. д-р Боряна Слънчева дм

През 1979 год. завършва висшето си образование специалност –медицина в Медицинска академия София. През 1989 г. има призната специалност по педиатрия, а от 1997 г. има и специалност по неонатология.
През 2005 защитава дисертация за образователно научна степен “Доктор” на тема “Бъбречна функция при рискови новородени с ниско и екстремно ниско тегло”
През 2006 след конкурс е избрана за Доцент по неонатология.
Работи в областта на продължителната дихателна реанимация: използване на различни техники на апаратна вентилация, особености и нови направления, върху проблеми в адаптацията при недоносени с много ниско и екстремно ниско тегло при раждането, върху проблемите на вродените бактериални инфекции и назокомиални инфекции в неонаталните интензивни отделения - перспективи, антибиотична политика, проучвания свързани с особеностите на бъбречната функция при недоносените деца. Има завършени курсове по абдоминална ехография и ехография в педиатрията. Водещ изследовател е в разработване на програма за профилактика на мозъчните кръвоизливи при деца с ниско и екстремно ниско тегло.
Член е на дружеството по акушерство и гинекология и е в управителния съвет асоциацията по неонатология.