БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на проф. д-р Виктор Златков дм,

Трудов стаж

·                     от 12.10.2016 г. - Ректор на Медицински университет - София

·                     20092016-изпълнителен директор, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София

·                     2007- 2009- началник ДКБ, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София

·                     2000-2006- началник Гинекологична клиника, НМТБ “Цар Борис III” –София

·                     1983- 1999 - асистент/старши/ главен асистент, НИАГ ,,Майчин дом”, МА –София

·                     1980 -1983-ординатор АГО гр. Бобов дол и АГК гр. Перник

Образование и обучение

·                     2002- специализации по здравен мениджмънт, МУ-София

·                     1997- специалност по онкология, МA-София

·                     1987- специалност по акушерство и гинекология, МА-София

·                     1980- висше образование, МА-ВМИ-София, хуманитарна медицина

Научна степен: „Доктор” (1996)

Академични звания и длъжности

                             2012-2016 -  Зам. Декан на МФ при МУ-София

·                     от 2012– Професор

·              2000- 2011 – Доцент

·                     1983- 1999–Асистент / Старши / Главен асистент

Други административни и  обществени позиции

·                     от 2016 – Член на Академичния съвет на МУ-София

·                     от 2015 – Национален консултант по акушерство и гинекология;

·                     от 2015 – Член на Управителния съвет на СБМС;

·                     от 2015 – Член на „Програмния съвет на Столичния общински съвет за IVF (донорскапрограма)

·                     oт 2012 - Член на Факултетния съвет на МФ на МУ-София;

·                     от 2012 – Член на Научния съвет по онкология на СБАЛО

·                     2010- 2014 - Главен секретар на Асоциацията на Университетските болници

·                     2008- 2011 - Член на Специализирания съвет по “Майчинство”, ВАК

·                     от 2007 - Член на УС на Българското дружество по онкогинекология

·                     2004- 2010 - Член на Обществения съвет “Фонд за лечение на деца”, МЗ

·                     2004- 2005 - Национален координатор на МЗ за “Репродуктивно здраве”

·                     2002- 2005 - Член на Управителния съвет и Общото събрание на НЗОК

·                     1996- 2008 - Член на работни групи на МЗ за цервикаленскрининг

 Научна дейност и научни трудове:

в областта на профилактиката и ранната диагностика на предрака и рака на репродуктивните органи на жената, инфекциите в акушерството и гинекологията, амбулаторната и общата хирургия в гинекологията

·                     Член на Редакционния съвет на сп. „Акушерство и гинекология“

·                     Член на Редколегията на сп. „Транспортна медицина“

·                     Ръководител на 9 премирани научни проекти на МУ-София, МЗ и МОН

·                     Участие в 3 международни научни проекта – EUROCHIP 2 и 3, Devani

·                     Автор и съавтор в 145 публикациив периодичния научен печат(от тях 24 в международни издания)

·                     Автор и съавтор в 24 монографии, сборници и учебници (от тях 5 в международни издания);

·                     Общ IF - 132.396 и индивидуален – 31.549; h-index – 6; g-index – 14

·                     Цитирания в България – 56; в чужбина – 243

 Отличия:

·                     2006 - почетен знак и почетна грамота от БЛС

·                     2015 - почетен знак и почетна грамота от ФОЗ, МУ-София

·                     2015 - почетен знак на Декана на МФ-София

·                     2015 - почетна грамота „Мениджър на годината” инициатива МЗ и в. „Стандарт”

·                     2015 - почетен знак и почетна грамота на името на проф.Ст.Киркович, за цялостна научна дейност на МФ на МУ-София