БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”Бременността е един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Целите при проследяване на бременността са свързани с нейното запазване, грижа за здравето на майката и плода, предотвратяване на усложненията, свързани с бременността и раждането. Днес добрата пренатална грижа значително подобрява качеството на бременността и увеличава шансовете за раждането на здраво и доносено бебе.


ЗА ПРИЕМ В РОДИЛНА КЛИНИКА

 1. За здравноосигурени – направление № 7 от ЛЛ
 2. Лична карта
 3. Термометър 
 4. Тоалетни принадлежности 
 5. Нощница, чехли, халат и прибори за хранене
 6. Памперси в затворен пакет
 7. Мокри кърпички за тоалет на бебето
 8. Медицинска документация от предшестващи хоспитализации или прегледи, Обменна карта, резултати от изследванния – Wass , HbSAg - задължителни, HIV - пожелателно
 9. Лична амбулаторна карта, подпечатана и подписана от личният лекар 
 10. Бременните, които постъпват за амниоцентеза или хориална биопсия, трябва да имат предварително изследвани- ПКК, показатели за кръвосасирване, урина, Wass, кръвна група, RН фактор, а за RН –отрицателните и актуално изследване за антитела. Изследванията трябва да бъдат с не по-късна дата от 7 дена преди деня на приема.
 11. При постъпване приготвеният багаж за удобство трябва да е в куфар на колела или чанта с максимално тегло до 15 кг.

Бременната не може да задържа медицинската документация или част от нея при себе си. Документацията следва да се намира в манипулационната на клиниката при дежурната акушерка. 

 • Кръвните изследвания на постъпващите за гинекологична оперативна интервенция се вземат в кабинет 219 на ет. 2, след като са снабдени с необходимия фиш от съответния кабинет. 
 • Преди постъпване в клиниката пациентката трябва да мине през болничната регистратура за чекиране 

Издаването на болничен лист и епикриза при изписване и други текущи документи, се извършва от старшата акушерка, мед. Секретар на клиниката и лекуващия лекар във времето от 13 до 15 часа. 

Справки и допълнителна информация може да получите от 13 до 14 ч. на тел. 02/9172 226- патология на бременността (ет. 2 кабинет 210).


Декларация за информирано съгласие

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ - ПЛАЩАНИЯ

ЗА ПРИЕМ В КЛИНИКА ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА

 1. За здравноосигурени – направление № 7 от ЛЛ
 2. Лична карта
 3. Термометър 
 4. Тоалетни принадлежности 
 5. Нощница, чехли, халат и прибори за хранене
 6. Медицинска документация от предшестващи хоспитализации или прегледи, Обменна карта, резултати от изследване – Wass 
 7. Лична амбулаторна карта, подпечатана и подписана от личният лекар 
 8. Бременните, които постъпват за амниоцентеза или хориална биопсия, трябва да имат предварително изследвани- ПКК, показатели за кръвосасирване, урина, Wass, кръвна група, RН фактор, а за RН –отрицателните и актуално изследване за антитела. Изследванията трябва да бъдат с не по-късна дата от 7 дена преди деня на приема.
 9. При постъпване приготвеният багаж за удобство трябва да е в куфар на колела или чанта с максимално тегло до 15 кг.

Бременната не може да задържа медицинската документация или част от нея при себе си. Документацията следва да се намира в манипулационната на клиниката при дежурната акушерка. 

 • Кръвните изследвания на постъпващите за гинекологична оперативна интервенция се вземат в кабинет 219 на ет. 2, след като са снабдени с необходимия фиш от съответния кабинет. 
 • Преди постъпване в клиниката пациентката трябва да мине през болничната регистратура за чекиране 
 • Всяка новоприета пациентка задължително оставя дрехите си в Болничния гардероб, намиращ се в централното фоайе на болницата

Издаването на болничен лист и епикриза при изписване и други текущи документи, се извършва от старшата акушерка, мед. Секретар на клиниката и лекуващия лекар във времето от 13 до 15 часа. 

Справки и допълнителна информация може да получите от 13 до 14 ч. на тел. 02/9172 226- патология на бременността (ет. 2 кабинет 210).


Декларация за информирано съгласие

ЗА ПРИЕМ В КЛИНИКА МАЙЧИН РИСК

 1. За здравноосигурени – направление № 7 от ЛЛ
 2. Лична карта
 3. Термометър 
 4. Тоалетни принадлежности 
 5. Нощница, чехли, халат и прибори за хранене
 6. Медицинска документация от предшестващи хоспитализации или прегледи, Обменна карта, резултати от изследване – Wass 
 7. Лична амбулаторна карта, подпечатана и подписана от личният лекар 
 8. Бременните, които постъпват за амниоцентеза или хориална биопсия, трябва да имат предварително изследвани- ПКК, показатели за кръвосасирване, урина, Wass, кръвна група, RН фактор, а за RН –отрицателните и актуално изследване за антитела. Изследванията трябва да бъдат с не по-късна дата от 7 дена преди деня на приема.
 9. При постъпване приготвеният багаж за удобство трябва да е в куфар на колела или чанта с максимално тегло до 15 кг.

Бременната не може да задържа медицинската документация или част от нея при себе си. Документацията следва да се намира в манипулационната на клиниката при дежурната акушерка. 

 • Кръвните изследвания на постъпващите за гинекологична оперативна интервенция се вземат в кабинет 219 на ет. 2, след като са снабдени с необходимия фиш от съответния кабинет. 
 • Преди постъпване в клиниката пациентката трябва да мине през болничната регистратура за чекиране 
 • Всяка новоприета пациентка задължително оставя дрехите си в Болничния гардероб, намиращ се в централното фоайе на болницата

Издаването на болничен лист и епикриза при изписване и други текущи документи, се извършва от старшата акушерка, мед. Секретар на клиниката и лекуващия лекар във времето от 13 до 15 часа. 

Справки и допълнителна информация може да получите от 13 до 14 ч. на тел. 02/9172 226- патология на бременността (ет. 2 кабинет 210).


Декларация за информирано съгласие

ЗА ПРИЕМ В КЛИНИКА ОБЩА ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ

 1. За здравноосигурени – направление № 7 от ЛЛ
 2. Лична карта
 3. Термометър 
 4. Тоалетни принадлежности 
 5. Нощница, чехли, халат и прибори за хранене
 6. Медицинска документация от предшестващи хоспитализации или прегледи, Обменна карта, резултати от изследване – Wass 
 7. Лична амбулаторна карта, подпечатана и подписана от личният лекар 
 8. Бременните, които постъпват за амниоцентеза или хориална биопсия, трябва да имат предварително изследвани- ПКК, показатели за кръвосасирване, урина, Wass, кръвна група, RН фактор, а за RН –отрицателните и актуално изследване за антитела. Изследванията трябва да бъдат с не по-късна дата от 7 дена преди деня на приема.

Бременната не може да задържа медицинската документация или част от нея при себе си. Документацията следва да се намира в манипулационната на клиниката при дежурната акушерка. 

 • Кръвните изследвания на постъпващите за гинекологична оперативна интервенция се вземат в кабинет 219 на ет. 2, след като са снабдени с необходимия фиш от съответния кабинет. 
 • Преди постъпване в клиниката пациентката трябва да мине през болничната регистратура за чекиране 
 • Всяка новоприета пациентка задължително оставя дрехите си в Болничния гардероб, намиращ се в централното фоайе на болницата

Издаването на болничен лист и епикриза при изписване и други текущи документи, се извършва от старшата акушерка, мед. Секретар на клиниката и лекуващия лекар във времето от 13 до 15 часа. 

Справки и допълнителна информация може да получите от 13 до 14 ч. на тел. 02/9172 226- патология на бременността (ет. 2 кабинет 210).


Декларация за информирано съгласие


Нормално раждане

Продължителността на раждането е индивидуална при всяка жена. Когато раждането е първо, то продължава средно 10-12 часа, а при жени вече раждали, около 7-9 часа.
Основните белези за започване на раждането са спукването на околоплодния мехур и изтичане на околоплодни води, както и започването на регулярни маточни контракции с интервал 3 до 5 минути.

Тези контракции са доста по-различни от т. нар. подготвителни контракции, които не се появяват като родилните през точно определен интервал. Те могат да се появят дни и дори седмици преди да настъпи самото раждане и не са толкова болезнени.

Признаците за започване на раждането могат да се появят както заедно, така и самостоятелно. И в двата случая бременната трябва да потърси лекарска помощ.
В „Майчин дом” бременните се настаняват в самостоятелни родилни зали, където са под непрекъснат лекарски контрол и наблюдение от акушерка до получаване на пълно разширение.

Детските сърдечни тонове и маточните контракции на майката се наблюдават непрекъснато с  комбинираните съвременни кардиотокографски апарати.

Болковият праг на чувствителност е различен при всяка жена.  При желание от страна на раждащата, анестезиолог може да постави епидурална упойка.  
По правило раждането се води от лекар акушер – гинеколог в екип с анестезиолог-реаниматор, педиатър-неонатолог и акушерка.

След раждането, жената остава под активно наблюдение за два часа, след което се превежда в Родилно отделение.

Минималният болничен престой за майките, родили по естествен път е 72 часа.

Цезарово сечение

Това е операция, която се извършва по преценка на акушер-гинеколога. Цезаровото сечение (секцио) е коремна операция, при която плодът се изважда през разрез на коремната стена и маточната стена.
В зависимост от причината, която я налага, може да бъде извършена планово или по спешност.

В Родилното отделение на УАГ Болница „Майчин дом” Цезаровото сечение се извършва в самостоятелна операционна зала. Използва се спинална анестезия (в гръбначното пространство). С нейна помощ родилката е в съзнание и може да види бебето си веднага след раждането му.

След операцията родилката остава в Реанимационен сектор под активно наблюдение от реанимационна акушерка, акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматор.
За новороденото се грижи педиатър, в среда и условия, които са оптимизирани за по-лесна адаптация на бебето. След изтичане на реанимационния период майката се превежда в послеродово отделение.

За бебето по време на целия престой се грижи екип от педиатър и акушерка, които преглеждат бебето ежедневно и следят за неговото развитие. Акушер-гинеколог, лекар-реаниматор и акушерка наблюдават и се грижат за възстановяването на майката.