БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

В СБАЛАГ „Майчин дом“ съществува здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. В него се осъществяват здравно-информационни, обучителни, консултативни и медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, бременни, родилки и деца до 18г. Извършват се диагностично – лечебни дейности при бременни и деца с патология, с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на тези групи. Здравните услуги се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология и по неонатология,социален работник, психолог.

 

Дейността на центъра е насочена към изпълнение на следните задачи:

 

  • информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/ или амбулаторно проследяване и лечение;
  • предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително психологическа подкрепа и превенция на изоставяне на деца, на родилки и бременни с патология на бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, на място в Здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от същото или от друго лечебно заведение;
  • изготвяне на индивидуални планове за комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване и продължителна здравна грижа за недоносени деца;
  • извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни;
  • провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг на новородените с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени. Слуховият скрининг е изследването на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии.

 

Времеви график за провеждане на заседания на комисията за недоносени деца:

  • Комисията заседава 2 пъти месечно съответно на  1  и  15 число. Заседанията се провеждат от 13:30 часа.

 

Прегледи се извършват всяка сряда и четвъртък от 11:30 ч. до 12:30 ч. в кабинет № 6 в Медицински център „Майчин дом“.

Провеждането на прегледите започва след 15-ти септември 2022 г.

Протоколите за Синагис ще се издават след 15 август 2022 г.

 

За контакт:

Координатор: Маргарита Илиева

Тел: 02/9172 472

e-mail: office@maichindom.com

Работно време: Понеделник – Петък от 08:00 до 16:00 ч.

 

Психолог: Ирина Димова

Тел: 02/ 9172 437

Работно време: Понеделник – Петък от 12:30 до 16:30 ч.

 

Социален работник: Маргарита Илиева

Тел: 02/9172 472

Работно време: Понеделник – Петък от 08:00 до 16:00 ч.