БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Информация за пациенти

Качество на обслужване:

  • Храненето на пациентите се извършва от външен доставчик – кетърингова фирма, с предварително съгласувано с ръководството седмично меню;
  • На територията на болницата е осигурен безплатен интернет (LAN, Wi-Fi);
  • Всяка болнична ВИП стая е оборудвана с телевизор и климатик;

Утвърдена процедура за жалби и оплаквания

Пациентите на СБАЛАГ „Майчин дом“ могат да отправят препоръки и сигнали до ръководството на болницата, чрез специално създадена електронна поща с адрес office@maichindom.com.  Получените сигнали ще бъдат разглеждани от етична комисия към болницата. Необходимо е те да съдържат дата и час на прегледа или манипулацията, име на лекаря и пациента, информация за осъществената дейност и основанието за съмнение в нарушение. 

Борба с болката

В СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД има утвърдена процедура за борба с болката. Тя включва комплекс от фармакологични и нефармакологични методи за обезболяване. Реаниматорите и анестезиолозите, работещи в клиниката по Анестезия и интензивно лечение са утвърдени специалисти и денонощно се грижат за проблемните пациенти. Всичко това осигурява много добър контрол на болката по време на целия болничен престой.

Смъртност, вътреболнични инфекции, непланирани операции

През 2018 г. в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД се лекуваха общо 14 560 пациента. Смъртността през този период общо в болницата е 0.12%.  През 2018 г. вътреболничните инфекции за цялата болница са общо 0.28%.  Непланираните повторни операции за периода са 0.74 %.