БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”В извънработното време на консултативните кабинети на болницата, през спешно приемно отделение на УАГБ „Майчин дом“ преминават бременни жени, независимо дали имат проблем по време на бременността или са на прага на най-важното събитие – раждането на тяхната рожба. Отделението обслужва и жените с неотложни гинекологични проблеми.

Спешно отделение

Спешното отделение е изградено по всички медицински стандарти и разполага с противошокова зала, която в случай на спешност, може да се превърне и в операционна. Пространството пред новия вход за приемно отделение е оформен с алейна мрежа, паркинг и голяма естакада, която позволява спирането дори на две линейки.

Над 6 500 пациенти търсят годишно спешна помощ в болницата.

Дейност

През спешно приемно отделение минават всички пациенти с гинекологични проблеми и жени за раждане в извънработното време на Диагностично-консултативния блок на болницата.


Медицински екип

За контакт

Спешно приемно отделение се намира вляво от бариерата на централен вход на болницата.