БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”График за Училище за родители „Майчин дом“ през 2024 година

07.01.2024


Лекциите се провеждат всеки работен понеделник от 15:00 ч. в зала Аула на „Майчин дом“, ул. Здраве 2, ет. 2.

 

дата

тема

лектор


Януари

8

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

15

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

22

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

29

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова


Февруари

5

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

12

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

19

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

26

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова


Март

11

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

18

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

25

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова


Април

1

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова

8

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

15

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

22

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

29

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова


Май

13

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

20

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

27

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова


Юни

3

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова

10

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

17

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

24

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова


Юли

1

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова

8

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

15

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

22

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

29

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова


Август

5

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

12

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

19

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

26

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова


Септември

2

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

9

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

16

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

30

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова


Октомври

7

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

14

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

21

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

28

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова


Ноември

4

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

11

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

18

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

25

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова


Декември

2

Периоди на раждането. 

Дишане и обезболяване по време на раждането.

Надежда Христова

9

Уроци по кърмене.

Тамара Маринова

16

Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

Камелия Спасова

23

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

Камелия Спасова