БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на доц. д-р Елиза Тюфекчиева дм

ОБРАЗОВАНИЕ:
1973 – 1979 г. Висше образование – Мeдицински университет - МФ, гр. София
1981 – 1984 г. Редовна аспирантура в НИАГ „Майчин дом”, гр. София
1984 г. Защитена дисертация и присъдена научна степен „Доктор по
медицина”
1992 г. Призната специалност по „Акушерство и гинекология”
2008 г. Присъдено научно звание „Доцент”
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
1979 – 1981 г. Ординатор в АГ отделение на Окръжна болница, гр. Силистра
1981 – 1984 г. Редовен аспирант към Катедрата по акушерство и гинекология,
„Майчин дом”, гр. София
1985 – 1994 г. Редовен асистент към Катедрата по акушерство и гинекология,
„Майчин дом”, гр. София
1995 – 1996 г. Старши асистент към Катедрата по акушерство и гинекология,
„Майчин дом”, гр. София
1997 - 1999 г. Главен асистент към Катедрата по акушерство и гинекология,
„Майчин дом”, гр. София
2000 - 2006 г. Главен административен асистент на Първа обща гинекологична
клиника при СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД
от 2007 г. Началник на Операционен блок при СБАЛАГ„Майчин дом” ЕАД
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
1994 г. - Оперативна лапароскопия и хистероскопия (проф. К. Вълчев, Торонто,
Канада) - МУ, София;
1997 г. – Лапароскопска и хистероскопска хирургия (С. Де Блок – Холандия) –
МУ, Плевен;
1998 г. - Доброкачествени гинекологични заболявания, Кембридж,
Великобритания;
1999 г. - Оперативна лапароскопия (Проф. Х. Хошиай – Япония) – МУ, София;
2000 г. - Лапароскопска гинекологична хирургия – Осака, Япония (специализация)
2001 г. - Колпоскопия - МУ, София, СБАЛАГ „Майчин дом”;
2002 г. - Гинекологична ендоскопия – (проф. С. Бетоки; проф. М. Кандиани,
Италия) - МУ, София, СБАЛАГ „Майчин дом”;
2003 г. - Ехографска диагностика и мониторен контрол на раждането - МУ,
София, СБАЛАГ „Майчин дом”;
2006 г. - Ехографска и Доплерова диагностика в АГ - МУ, София, СБАЛАГ
„Майчин дом”;
2006 г. - Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната
шийка - МУ, София, СБАЛАГ „Майчин дом”.
ЧЛЕНСТВА В ДРУЖЕСТВА:
1984 г. - Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология
1994 г. - Член на Българското Дружество по Гинекологична ендоскопия
1999 г. - Член на Българския лекарски съюз
2000 г. - Член на Международното гинекологично онкологично дружество
2005 г. - Член на Управителния съвет на Българското Дружество по Гинекологична
ендоскопия
УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
● Преподавател от 25 години.
● Преподавателска дейност с различен контингент обучаващи се - студенти (медици, стоматолози), акушерки, стажант-лекари, специализанти и специалисти.
● Лекции в Основен курс по акушерство и гинекология – „Избрани глави”.
● Лекции в курсове по Обща медицина.
● Ръководител и лектор на групови и индивидуални курсове към отдел „Следдипломна квалификация„ на Катедрата по АГ – „Гинекологична ендоскопия”, „Оперативна гинекология”.
2003 г. - FIGO Award in Recognition of Women Obstetricians/Gynecologists
( FIGO – Награда за изявени жени акушер-гинеколози за принос в промоцията
на женското здраве);
ХVІІ Световен конгрес на FIGO, Сантяго, Чили.