БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”През Диагностично-консултативния блок на болницата практически преминават всички пациенти за хоспитализация. Прегледите се осъществяват от специалистите акушер-гинеколози от стационара, които в по-късен етап провеждат оперативната и лечебна работа.

През ДКБ преминават и бременните, на които им предстои раждане чрез планово цезарово сечение.
Национална генетична лаборатория

Лаборатория по Клинична генетика (Националната генетична лаборатория – НГЛ) се намира на 14 етаж в СБАЛАГ „Майчин дом”. 

На етаж 2 на ниско тяло на СБАЛАГ „Майчин дом“ (кабинет 212) се намират регистратурата, манипулационната, получаване на резултати и кабинетът за генетични консултации.

НГЛ е център за диагностика, профилактика и контрол на лечението на над 120 редки генетични болести и генетични предразположения в България.  Началник на лабораторията е проф. Алексей Савов.

Лабораторията е координатор и основен изпълнител на Националната програма за Редки болести, финансирана от Министерство на Здравеопазването (2009 – 2013г.). Тя поддържа Национална ДНК банка и Национален генетичен регистър

НГЛ е популярно място за обучение на студенти и специализанти от България и чужбина в областта на Молекулната медицина.

Годишно в Националната генетична лаборатория се изследват общо около 100 000 пациента по изброените направления.

Подробна информация за НГЛ, резултати от Биохимичен скрининг за синдром на Даун, както и необходими документи за насочване на пациенти  могат да се получат на адрес – http://genetika.maichindom.com/

Относно извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска  от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплодни, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена:

  • регистрирането на пациенти и пробовземане се извършва на ет. 2 в ДКБ в работни дни от 8.30 до 14.30 часа (обедна почивка от 12.30 до 13 ч.)
  • при регистрация на пациентките се предоставя писмена информация за естеството на исканото изследване, те подписват „информирано съгласие” във формуляра „Поръчка” и декларация за извършване на изследване, в която се отбелязва ЕГН, съгласно изискванията на МЗ
  • Консултация на място за пациентки се предлага в работни дни от 8.30 до 15 часа (обедна почивка от 12.30 до 13 ч.). Желаещите консултация пациентки попълват типов „Въпросник за оценка на генетичен риск”, който получават заедно с резултата в 212 кабинет, отдел „Получаване на резултати”
Уебсайт на национална генетична лаборатория

Дейност

  • Масов скрининг на новородените за фенилкетонурия и контрол на лечението.
  • Дородова и послеродова диагностика на хромозомни болести
  • Биохимичен скрининг за синдром на Даун, дефекти на невралната тръба и други хромозомни болести
  • Метаболитен скрининг (диагностика) на вродени метаболитни генетични болести
  • Ензимна дородова и послеродова диагностика на метаболитни генетични болести
  • ДНК дородова и послеродова диагностика на моногенни болести

Медицински екип

началник: проф. Алексей Савов

генетици: Силвия Андонова, Радостина Райнова, Стоян Бичев, Надежда Янева

биолози: Светлана Милушева, Теодора Тончева, Яна Петрова, Катерина Владимирова, Аделина Йосифова

химици: Добри Димитров, Мария Иванова, Иванка Синигерска, Соня Янкова

лекари: д-р Ирена Брадинова, д-р Силвия Савова

ст. лаборант: Надя Кирилова

лаборанти: Мая Кунова, Вяра Врагова, Ирфет Хасанова, Деспина Мутафчиева, Красимира Василева

технически секретари: Соня Димитрова

регистратор: Елена Исаева

За контакт

(+359 2) 9172 468 : За резултати и консултации

(+359 2) 9172 469 : За резултати и консултации

(+359 2) 9172 464 : За резултати (Скрининг новородени)

GSM 0899826266 : Началник лаборатория