БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”През Диагностично-консултативния блок на болницата практически преминават всички пациенти за хоспитализация. Прегледите се осъществяват от специалистите акушер-гинеколози от стационара, които в по-късен етап провеждат оперативната и лечебна работа.

През ДКБ преминават и бременните, на които им предстои раждане чрез планово цезарово сечение.
Приемни кабинети

Намират се на ет. 2 в Диагностично-консултативния блок на болницата, в ниското тяло на сградата

Кабинет 205– Началник  ДКБ

Кабинет 204– Старша акушерка ДКБ

Кабинет 207 – Гинекологичен

Кабинет 210 – Рискова бременност

Кабинет 206 – Прекъсване на бременността

Кабинет 216 – Кабинет УЗД

Кабинет 224 – Стерилитет, гин. ендокринология и Детско-юношеска гинекология

Кабинет 214 – Онкопрофилактичен

Кабинет 222 – Консултации със специалист вътрешни болести

Кабинет 223 – Консултации със специалист анестезиолог и ЕКГ

 

Дейност

Диагностично-консултативния блок на "Майчин дом" осъществява високоспециализирани амбулаторни медицински услуги, консултации със специалисти, първични и вторични консултативни прегледи, консултации по документи, лабораторни изследвани, както и планов прием на пациенти.


Медицински екип

Началник:  д-р Иван Диков

старша акушерка - Галя Заякова

акушерки :

Виолета Йорданова

Людмила Райчева

Нина Давидкова

Янка Пеловска

Маргарита Къртева

Красимира Пенкова

Мариана Ангелова

Зоя Натова

Тамара Маринова

Росица Александрова

Мария Русева - рехабилитатор

 

 

 

За контакт

регистратура 02/9172 442

старша акушерка 02/9172 333 

                                   02/9172 400